Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

NEWSLETTER

CERTYFIKACJA
ENERGETYCZNA
SZKOLENIA
LISTA UPRAWNIONYCH
2 lipca b.r ogłoszone zostało Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków. 

W związku z tym powstał nowy program. 
 

 

WYKŁADY Z KONFERENCJI DO POBRANIA >>>
 

Nowy cykl Szkoleń: 
Projektowanie budynków wg nowych wymagań prawnych

styczeń 2015 Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Szczecin, Zielona Góra, Łódź

Projektowanie budynków NF15 i NF40 dofinansowanych z NFOŚIGW

Wrocław 2014

Audyty energetyczne i certyfikacja 
luty 2015, Wrocław

Termowizja w Budownictwie
13-14 luty 2015, Wrocław

DOMY PASYWNE – DO POPRAWY?

W artykule omówiono nowe trendy w budownictwie zmierzające do ograniczania zużycia energii, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa pasywnego. Podano przykłady budynków pasywnych w Polsce, w których stwierdzono trudne warunki eksploatacyjne latem. Wysunięto postulat przeanalizowania promowanych rozwiązań budynków pasywnych, tak by opracować najlepszy dla Polski model takiego budynku – dostosowanego do polskiego klimatu, zapewniającego optymalny klimat wewnętrzny oraz racjonalne koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Program dopłat do domów energooszczędnych - czy warto starać się o dotację?

W czerwcu tego roku rozpoczęto weryfikację wniosków o dofinansowanie kredytów na budowę lub zakup domów energooszczędnych ze środków NFOŚiGW. Po początkowo dużym zainteresowaniu programem zaczęły się pojawiać głosy krytyki. Obecnie większość biur projektowych albo zniechęca inwestorów do uczestnictwa w programie, albo przedstawia zaporowe warunki cenowe. Czy warto zatem starać się o dotację?

DOMY PASYWNE – DO POPRAWY?
2013-09-11
W artykule omówiono nowe trendy w budownictwie zmierzające do (...)
Program dopłat do domów energooszczędnych - czy warto starać się o dotację?
2013-07-31
W czerwcu tego roku rozpoczęto weryfikację wniosków o dofinansowanie (...)
Nowe warunki techniczne 2014
2013-07-05
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z (...)
Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków tech.
2013-03-12
(...)
Ocena energetyczna stolarki budowlanej
2013-01-23
System oceny produktów związanych bezpośrednio ze zużyciem energii (...)
Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku
2013-01-23
Zgodnie z polskim prawem budowlanym obowiązek oceny energetycznej występuje na(...)
Budownictwo zero- lub prawie zero-energetyczne w warunkach Polskich
2012-04-13
Budynki mają istotny wpływ na zużycie energii – zdaniem (...)
  

_______________________
Nasi Partnerzy:

 
 

 
 
artykuł sponsorowany >>>

 
 
 

 

 

 
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju