Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

NEWSLETTER

CERTYFIKACJA
ENERGETYCZNA
SZKOLENIA
LISTA UPRAWNIONYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego opracowane zostały nowe wersje programów do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych:

Czytaj więcej >>>

Audyty energetyczne i certyfikacja 
marzec 2016, Wrocław


Budownictwo energooszczędne – aspekty prawne i technologie

Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W lipcu 2014 r. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. We wrześniu 2014 r. prezydent podpisał ustawę o charakterystyce energetycznej budynków, która wejdzie w życie 9 marca 2015 r. W grudniu nastąpiła zmiana ustawy Prawo budowlane. Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii OZE. Trwają pracę nad nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej. Realizacja zapisów tych wszystkich dokumentów powinna wpłynąć na rozwój nowych technologii w budownictwie energooszczędnym.

Osłony przeciwsłoneczne – Wybrane wymagania prawne
Według danych Unii Europejskiej budownictwo jest najbardziej energochłonną częścią gospodarki.Odpowiada za 41% całkowitego zużycia energii. Z tego powodu branża ta powinna prowadzić działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej na każdym etapie życia budynku.
Osłony przeciwsłoneczne – Wybrane wymagania prawne
2016-01-25
Według danych Unii Europejskiej budownictwo jest najbardziej energochłonną (...)
Materiały konferencyjne "Dom Niezależny Energetycznie" 25.09.2015, Bielsko-Biała
2015-10-02
Efektywność energetyczna i zielone energie dla budownictwa. Szczytny cel, ale (...)
Budownictwo energooszczędne – aspekty prawne i technologie
2015-04-30
Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie MI z 12 (...)
Etykietowanie energetyczne: Stolarka budowlana cz.1
2015-03-13
Etykietowanie energetyczne obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie, (...)
DOMY PASYWNE – DO POPRAWY?
2013-09-11
W artykule omówiono nowe trendy w budownictwie zmierzające do (...)
Program dopłat do domów energooszczędnych - czy warto starać się o dotację?
2013-07-31
W czerwcu tego roku rozpoczęto weryfikację wniosków o dofinansowanie (...)
Nowe warunki techniczne 2014
2013-07-05
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z (...)
  
 
 

_______________________
Nasi Partnerzy:

 
 

 
 
artykuł sponsorowany >>>

 
 
 

 

 

 
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju