Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

NEWSLETTER

CERTYFIKACJA
ENERGETYCZNA
SZKOLENIA
LISTA UPRAWNIONYCH
moduł programu komputerowego CERTO 2015, służący do automatycznego wprowadzania świadectw do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.
Zachęcamy do wypróbowania udoskonalonej wersji modułu CERTO REJESTR, charakteryzującej się jeszcze wyższą skutecznością automatycznego wprowadzania świadectw do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. 

W dniach 28.09 – 11.10 funkcjonalność modułu będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników CERTO 2015.


CERTO - REJESTR - Przewodnik [PDF] >>>

 
Dnia 18 marca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło nowe rozporządzenie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Rozporządzenie to weszło w życie 17 kwietnia b.r.
i wprowadziło kilka istotnych zmian do dotychczas obowiązującej metodologii sporządzania świadectw, zaimplementowanych w programie CERTO 2015. 
 

Projektowanie budynków NF15 i NF40 dofinansowanych z NFOŚIGW

Wrocław 2015

Audyty energetyczne i certyfikacja 
25-26 września  2015, Wrocław
Budownictwo energooszczędne – aspekty prawne i technologie

Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie MI z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W lipcu 2014 r. opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku. We wrześniu 2014 r. prezydent podpisał ustawę o charakterystyce energetycznej budynków, która wejdzie w życie 9 marca 2015 r. W grudniu nastąpiła zmiana ustawy Prawo budowlane. Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii OZE. Trwają pracę nad nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej. Realizacja zapisów tych wszystkich dokumentów powinna wpłynąć na rozwój nowych technologii w budownictwie energooszczędnym.

Etykietowanie energetyczne: Stolarka budowlana cz.1

Etykietowanie energetyczne obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie, związanej ze zużyciem energii. Etykietowane są urządzenia AGD, telewizory, komputery, punkty świetlne, opony, budynki itp. Mnożyć można dziedziny życia związane ze zużyciem energii, które albo są już etykietowane, albo będą w najbliższym czasie. Z punktu widzenia konsumenta jest do duża pomoc przy wyborze rozwiązań energooszczędnych. Z punktu widzenia dostawcy urządzeń lub wyrobów nakłada to obowiązek podawania prawdziwych informacji dotyczących zużycia energii przez produkty oraz dostosowywania produkcji do nowych mechanizmów rynkowych wykreowanych przez system etykietowania energetycznego.

Materiały konferencyjne "Dom Niezależny Energetycznie" 25.09.2015, Bielsko-Biała
2015-10-02
Efektywność energetyczna i zielone energie dla budownictwa. Szczytny cel, ale (...)
Budownictwo energooszczędne – aspekty prawne i technologie
2015-04-30
Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie MI z 12 (...)
Etykietowanie energetyczne: Stolarka budowlana cz.1
2015-03-13
Etykietowanie energetyczne obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie, (...)
DOMY PASYWNE – DO POPRAWY?
2013-09-11
W artykule omówiono nowe trendy w budownictwie zmierzające do (...)
Program dopłat do domów energooszczędnych - czy warto starać się o dotację?
2013-07-31
W czerwcu tego roku rozpoczęto weryfikację wniosków o dofinansowanie (...)
Nowe warunki techniczne 2014
2013-07-05
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z (...)
Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków tech.
2013-03-12
(...)
  
 
 

_______________________
Nasi Partnerzy:

 
 

 
 
artykuł sponsorowany >>>

 
 
 

 

 

 
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju