Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

NEWSLETTER

CERTYFIKACJA
ENERGETYCZNA
SZKOLENIA
LISTA UPRAWNIONYCHDnia 18 marca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło nowe rozporządzenie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Rozporządzenie to weszło w życie 17 kwietnia b.r.
i wprowadziło kilka istotnych zmian do dotychczas obowiązującej metodologii sporządzania świadectw, zaimplementowanych w programie CERTO 2015. 
 

Projektowanie budynków NF15 i NF40 dofinansowanych z NFOŚIGW

Wrocław 2014

Audyty energetyczne i certyfikacja 
15-16 maja 2015, Wrocław

 

DOMY PASYWNE – DO POPRAWY?

W artykule omówiono nowe trendy w budownictwie zmierzające do ograniczania zużycia energii, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa pasywnego. Podano przykłady budynków pasywnych w Polsce, w których stwierdzono trudne warunki eksploatacyjne latem. Wysunięto postulat przeanalizowania promowanych rozwiązań budynków pasywnych, tak by opracować najlepszy dla Polski model takiego budynku – dostosowanego do polskiego klimatu, zapewniającego optymalny klimat wewnętrzny oraz racjonalne koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Etykietowanie energetyczne: Stolarka budowlana cz.1

Etykietowanie energetyczne obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie, związanej ze zużyciem energii. Etykietowane są urządzenia AGD, telewizory, komputery, punkty świetlne, opony, budynki itp. Mnożyć można dziedziny życia związane ze zużyciem energii, które albo są już etykietowane, albo będą w najbliższym czasie. Z punktu widzenia konsumenta jest do duża pomoc przy wyborze rozwiązań energooszczędnych. Z punktu widzenia dostawcy urządzeń lub wyrobów nakłada to obowiązek podawania prawdziwych informacji dotyczących zużycia energii przez produkty oraz dostosowywania produkcji do nowych mechanizmów rynkowych wykreowanych przez system etykietowania energetycznego.

Etykietowanie energetyczne: Stolarka budowlana cz.1
2015-03-13
Etykietowanie energetyczne obecne jest dziś praktycznie w każdej dziedzinie, (...)
DOMY PASYWNE – DO POPRAWY?
2013-09-11
W artykule omówiono nowe trendy w budownictwie zmierzające do (...)
Program dopłat do domów energooszczędnych - czy warto starać się o dotację?
2013-07-31
W czerwcu tego roku rozpoczęto weryfikację wniosków o dofinansowanie (...)
Nowe warunki techniczne 2014
2013-07-05
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z (...)
Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków tech.
2013-03-12
(...)
Ocena energetyczna stolarki budowlanej
2013-01-23
System oceny produktów związanych bezpośrednio ze zużyciem energii (...)
Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku
2013-01-23
Zgodnie z polskim prawem budowlanym obowiązek oceny energetycznej występuje na(...)
  

_______________________
Nasi Partnerzy:

 
 

 
 
artykuł sponsorowany >>>

 
 
 

 

 

 
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju